Siep van den Berg - Map met 3 zeefdrukke

Siep van den Berg

Wymbritseradeel 1913-1998 Amsterdam

 

Dit betreft een complete map met 3 zeefdrukken en 4 gedichten door J.C. Bloem, Lucebert, J. Slauerhoff en K. Winkler.

Deze uitgave van Vereniging De Koepel Siep van den Berg kwam tot stand met medewerking van vele vrienden en als laatste groet aan Siep in een oplage van 90 genummerde exemplaren. Dit betreft nummer 67.

Musea:  o.a. Museum Belvédère Heerenveen, Groninger Museum en het Gemeentemuseum Den Haag.